Swedish Krona (SEK) vs US Dollar (USD) - 31/12/2024

Swedish Krona (SEK) vs US Dollar (USD)
Dec 31, 2024 19:00
31/12/2024